Een vertrouwelijk gesprek?

Er kunnen momenten in het leven zijn, waarop jij of u (opeens) behoefte hebt aan een gesprek. Niet zomaar een oppervlakkig praatje, maar een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon: een predikant of een vrijwilliger met een luisterend oor.

Je wilt immers wel eens met iemand spreken over wat in jouw/uw leven gebeurt en over de gevolgen die dit voor jou/u heeft.

Of je wilt je vragen wel eens aan iemand stellen. Bijvoorbeeld je vragen over de zin van het leven, of over leven en dood, of over geloof en twijfel, of over schuld en vergeving, of over God en de Bijbel, of over welk onderwerp dan ook.

Wees ervan verzekerd dat wij dit gesprek graag met jou en u aangaan; en we nodigen je/u van harte uit om contact met ons op te nemen. Zodat je je hart kunt luchten en vragen wellicht verhelderd worden. Zo kunnen we met elkaar uit het donker een weg zoeken naar het Licht!

(Aan deze gesprekken zijn uiteraard geen kosten verbonden.)

 

 Heb jij of hebt u behoefte aan zo'n gesprek?

Dan kunt u contact opnemen met de predikant.
In de vacante periode (2016-) is ouderling T. (Teus) van Vianen waarnemer.

 

ds. G. Lugthart (2011-2016) vertrokken naar Katwijk

 

 

Als je een jongere bent, dan kun je ook contact opnemen met jeugdouderling B. (Bart) de Kluijver.

DSC 3912

 

Speciaal voor het ouderenpastoraat is de aanspreekpersoon ouderling K. (Karel) Kersseboom.

DSC 3885

 

Wilt u vooral spreken over uw belangstelling voor / uw vragen over het christelijk geloof, of over uw eigen betrokkenheid bij onze gemeente, dan kunt u contact opnemen met missionair werker P. (Perry) van der Ree.

 

 

 

 

 

 

 


 

Wilt u (voor het eerst of opnieuw) bezoek van de ouderling, bezoekbroeder of bezoekzuster van uw straat, dan kunt u contact opnemen met de wijkouderling. voor Karel Doormanlaan, Kattendijk, Schoolstraat, Smitstraat, Staringhlaan: ouderling N. (Nico) Goedhart.

 

voor Beijersewegje, Elzenhof, Essendreef, Kranepoort, Middelblok, Populierenhof, Veerstalblok, Wilgenhof:
ouderling T. (Teus) van Vianen

 

 voor Beemd, Beukendaal, Eikenhof, Dotterlei, Groene Wetering, Grutto, Iependaal, Kastanjehof, Kievit, Lindendaal, Pijlkruid, Weegbree: ouderling D. (Dirk) van Genderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

voor Boezemsingel, Brouckplein, Dorpsstraat, Hazepad, Kerkhoflaan, Kerkstraat, Lange Rol, Snip, Veerstoep, Ouderkerk, Lageweg en Gouda: ouderling K. (Klaas) Noorlander.

DSC 3899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u een zakelijke vraag over uw registratie in onze gemeente, of heeft u andere vragen aan de kerkenraad, dan kunt u contact opnemen met scriba P. (Piet) Schakel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De diaconie is voor (praktische) hulp altijd aanspreekbaar via één van de diakenen:


1. R. (Rien) Heuvelman

DSC 8497 002

 

2. D. (Dick) Qualm

DSC 8538 010

 

3. P. (Peter) Muilwijk

DSC 3890

 

Voor wat betreft het beheer van de kerkelijke gebouwen en de financiën, zijn de drie ouderling-kerkrentmeesters hierop aanspreekbaar. 

 

1. A. (Adri) Noordergraaf

DSC 8554 014

 

2. H. (Hans) van Vliet

DSC 8548 013

 

3. D. (Dirk) Verstoep

DSC 3902