Online

Vorige week heeft de kerkenraad naar aanleiding van de strengere corona maatregelen besloten om de avonddiensten alleen online te houden en de morgendiensten en de diensten rondom Kerst en Oud & Nieuw met 30 gemeenteleden te houden. De gemeenteleden worden opgeroepen om de diensten zoveel mogelijk online te volgen. Hiermee volgen we met de lijn van de landelijke kerk en onze overheid.

Echter gezien de recente ontwikkelingen – ook in Gouderak – alsook na de diverse berichtgevingen en de oproep van de minister, heeft de kerkenraad vandaag besloten om ook de morgendiensten voorlopig tot 19 januari enkel online te houden, dus zonder bezoekers. Dit geldt evenzo voor de diensten rondom Kerst en Oud & Nieuw.

Het doet on allen pijn om dit te besluiten, maar desondanks mogen we toeleven naar het Kerstfeest en Hem verwachten.

De kerkenraad