Versoepelingen

Vanaf zaterdag 25 september jl. is de anderhalve meter regel in Nederland vervallen. Dat er nu weer meer kan en mag, betekent niet dat we het ook moeten doen. Gepast afstand houden blijft het advies. Bovendien willen we rekening blijven houden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

Er is daarom besloten om de zitplaatsen in rij A, links in de kerk, voorlopig nog zo te houden dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Gemeenteleden die hier gebruik van wensen te maken kunnen dit aan de steward aangeven en mogen door de linker deur de kerk betreden. Graag op aanwijzingen van de steward voor u en de veiligheid van anderen de banken van voor naar achteren vullen. Na de dienst zal rij A als eerste de kerk mogen verlaten.  

Voor het middenvak rij B en rechts rij C, rechts, geld vanaf 3 oktober de beperking van anderhalve meter niet meer. U kunt voor het middenvak rij B en rechts rij C rechts de kerkzaal via de rechterdeur betreden. Echter zijn van het middenvak de zitplaatsen naast het linker gangpad nog wel afgesloten, om zo afstand te kunnen houden van rij A, links in de kerk. In de middenbanken kunnen dus maximaal 4 personen plaats nemen. Ook is het verzoek om bij binnenkomst de kerk zoveel mogelijk van voor naar achter te vullen en daarbij gepaste afstand te houden. Na de dienst vragen we u om op aanwijzing van de steward dus eerst rij A te kerk te laten verlaten. Aansluitend het middenvak rij B en rechts rij C, met inachtneming van gepaste afstand.

Er behoeft vanaf heden niet meer gereserveerd te worden. U ontvangt dus geen digitale uitnodiging meer, maar u mag zonder aanmelding naar de kerk komen.

Een ieder is uiteraard van harte welkom om weer samen te komen in de kerk, maar ook hier gelden de regels: houd gepaste afstand en blijf thuis als u klachten heeft.