Noodhulp aardbeving

De diaconie roept u op om in uw gebed en met gaven te denken aan de
verschrikkelijke gebeurtenis van 6 februari 2023 in Turkije en Syrië.

Vanuit het noodhulpprogramma van Kerk in Actie dat in Syrië al jarenlang actief is,
worden lokale kerken maximaal ondersteund. Onze noodkreet is: doe mee!
Geef voor de zo zwaar getroffen bevolking van Syrië. Kerk in Actie werkt
in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we uw hulp voor de slachtoffers in Syrië.
Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van
Turkije. Direct na de aardbeving openen kerken hun deuren voor iedereen die
wil schuilen: voor de naschokken of omdat hun huizen niet veilig meer zijn.

Klik hier voor de flyer van Kerk in Actie voor meer informatie en doe mee!

Rekeningnummer Diaconie Hervormde Gemeente Gouderak
NL98 RABO 0322 5072 86 – o.v.v. Noodhulp Aardbeving