augustus 8, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. A.N. van der Wind

Kerkwijk (Ps. 11:4)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor hongerigen en dorstigen
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Beeld en geluid