januari 2, 2022

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. D. Siebelink

Reeuwijk (Ps. 56:5)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor vreemdelingen en ontheemden
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: GZB deelgenotenproject Harriëtte Smit