augustus 15, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. D. Verkuil

Rhenen (Ps. 13:1)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor hongerigen en dorstigen
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Onderhoud kerkelijke gebouwen