maart 14, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Sluipwijk (Ps. 103:7)

Collecte:

  • 1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Onderhoud Kerkelijke Gebouwen