maart 10, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. A. van Duinen

Loosdrecht (Ps. 100:3)

Collecte:

  • 1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Instandhouding Predikantsplaats