juli 18, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. E. van Rooijen

Noordeloos (Ps. 5:7)

Collecte:

  • 1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Beeld en geluid