maart 13, 2022

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Stolwijk (Ps. 80:11)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor hongerigen en dorstigen
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Onderhoud kerkelijke gebouwen