juni 12, 2022

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor gevangenen en vredestichters
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Onderhoud van het interieur