oktober 24, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. G.J. Hiensch

Elst (Ps. 32:4)

  • 1e Collecte: Israël en Bijbelverspreiding
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Pastoraat en Eredienst