juni 13, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. J.A.W. Verhoeven

Krimpen a/d IJssel (Ps. 143:2)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor gevangenen en vredestichters
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: IZB