december 12, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. W.P. van der Aa

Vlijmen (Ps. 48:4)

Collecte:

  • 1e Collecte: Plaatselijk Diaconaat
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Orgelfonds