augustus 1, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Prop. R.P. Hoogenboom

Woerden (Ps. 8:4)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor hongerigen en dorstigen
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: GZB, deelgenoten project Harriëte Smit