juni 6, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Prop. R.P. Hoogenboom

Woerden (Ps. 139:14)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor gevangenen en vredestichters
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: GZB, deelgenoten project Harriëte Smit