Het Baken

Baken nieuw

 
Het Baken biedt allereerst onderdak aan alle vorm van kerkenwerk van de Hervormde Gemeente te Gouderak. Daarnaast zijn er andere vaste gebruikers, waaronder bijvoorbeeld de koren. Tenslotte wordt het gebouw regelmatig verhuurd voor allerlei vergaderingen, verjaardagen en jubilea, alsmede voor condoleancebezoeken en begrafenissen.

Om extra gelden te verwerven voor de instandhouding van Het Baken houdt de stichting tweemaal per jaar een plantenactie in ons dorp. Ook zamelt ze oud papier in; dit kan elke zaterdagmorgen gebracht worden in de container, die bij familie Verstoep staat opgesteld. Doet u mee?

Het telefoonnummer van Het Baken is: 0182-375218.