Belijdeniscatechisatie

Alle jongeren – en ouderen! – die erover nadenken om deze belijdenis af te willen leggen, nodigen we van harte uit voor de belijdeniscatechisatie. Voorafgaande aan de belijdenisdienst (die in de regel gehouden wordt op de zondag na Pasen) willen we een seizoen lang wekelijks bij elkaar komen om allerlei aspecten van het geloof te bespreken en om ons voor te bereiden op (het leven vanuit) de belijdenis.

De belijdeniscatechisatie wordt door de predikant gegeven; bij voorkeur op donderdagavond. Wanneer dit echter moeilijk uitkomt, zoeken we in goed overleg naar een ander moment.