Nieuws

Leesrooster voor de voorbereidingsweek voor het Heilig Avondmaal van 13 juni 2021

Inleiding In deze week van voorbereiding staan we stil bij een aantal vrouwen uit de Bijbel. Ondanks het feit dat ze vaak wat op de achtergrond lijken op te treden, geven ze toch vaak blijk van een zuiver geloof en […]

Kerkenraadsbesluit ‘Zingen tijdens de erediensten’

Na het recentelijk uitgeven van het nieuwe beleidsplan heeft de kerkenraad een lijst met actiepunten samengesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de beleidsaanbevelingen. Ook kan de bezinning op een aantal knelpunten/verbeterpunten plaatsvinden op basis van prioriteit. Eén van die acties […]

Beleidsplan 2021-2025

Zicht op de kerk, zicht op de toekomst. Voor u ligt het beleidsplan 2021-2025 van de Hervormde Gemeente van Gouderak. In 2018 heeft de kerkenraad besloten de gemeente middels een enquête te betrekken bij het maken van een nieuw beleidsplan. […]

Zie al het nieuws

Diensten


Kerkdienst gemist

Kerkbalans

We beseffen dat we gezegend zijn met mensen die de kerk een…

ANBI

A. Algemene gegevens Naam ANBIHervormde Gemeente GouderakRSIN/Fiscaal nummer Kerkrentmeesters810332826KvK nummer Kerkrentmeesters76453200RSIN/Fiscaal nummer Diaconie824112015KvK…

Collectemunten

Hieronder volgt een korte uitleg over de verkoop van de collectemunten. Er…

Givt

Digitaal collecteren tijdens de corona maatregelen De collecten tijdens de dienst zijn…