Kerkelijk bestuur

De kerkenraad – die elke twee jaar van samenstelling wisselt – is verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente. De kerkenraad bestaat uit:

 • een predikant
 • zeven ouderlingen
  • vier ouderlingen voor pastoraal bezoekwerk
  • één jeugdouderling voor jeugd- en jongerenwerk
  • één missionair ouderling voor evangelieverkondiging dichtbij en ver weg
  • één scriba (secretaris) voor communicatie en administratie
 • drie diakenen die zorgdragen voor financiële hulpverlening dichtbij en ver weg
 • drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters die zorgdragen voor de gebouwen en de financiële zaken

Predikant

Ds. J.C. van Trigt

Scriba

K. (Klaas) Noorlander Hebt u een zakelijke vraag over uw registratie in…

Jeugdouderling

J. (Joost) Blanken Als je een jongere bent, dan kun je ook…

Missionair ouderling

P. (Perry) van der Ree Wilt u vooral spreken over uw belangstelling…

Ouderling

K. (Karel) Kersseboom Wilt u (voor het eerst of opnieuw) bezoek van…

Ouderling

P. (Piet) Schakel Wilt u (voor het eerst of opnieuw) bezoek van…

Ouderling

D. (Dick) Qualm Wilt u (voor het eerst of opnieuw) bezoek van…

Ouderling

K. (Kees) de Vries Wilt u (voor het eerst of opnieuw) bezoek…

Ouderling-kerkrentmeester

D. (Dirk) Verstoep Voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en de…

Ouderling-kerkrentmeester

A. (Adriaan) Visser Voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en de…

Ouderling-kerkrentmeester

C. (Kees) de Boer Voor het beheer van de kerkelijke gebouwen en…

Kerkrentmeesters

A. (André) Heuvelman en A. (Arie) de Zwart Voor het beheer van…

Diaken

R. (Rien) Heuvelman De diaconie is voor (praktische) hulp altijd aanspreekbaar via…

Diaken

A. (Ad) Hoogerwaard De diaconie is voor (praktische) hulp altijd aanspreekbaar via…

Diaken

E. (Erik) Gorissen De diaconie is voor (praktische) hulp altijd aanspreekbaar via…