Bijbelkringen

In onze gemeente zijn een aantal bijbelkringen actief die gemiddeld één keer per maand elkaar ontmoeten en nadenken over een bijbelboek of een thema.

Bijbelkring Baken

Wat:

Een studie naar het Bijbelboek Exodus zal je mogelijk verrassen, uitdagen of je mogelijk met beide voeten op de grond kunnen zetten. Elk thema zal geflankeerd worden door een Psalm. Na de zes thema-avonden volgt nog een zevende avond, waarop de achtergrond van de Bijbel, en het Bijbelboek Exodus in het bijzonder, naar voren wordt gebracht.

Je bent van harte welkom!

Wanneer:

Voor hen die Geloofsbelijdenis hebben gedaan vindt de kring zich eenmaal in de maand plaats op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur in het Baken


Voor ouderen vindt de kring zich eenmaal in de maand plaats op de woensdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur in het Baken.


Huisbijbelkring

In onze gemeente zijn een aantal huisbijbelkringen. Zoals de eerste gemeente dagelijks van huis tot huis bij elkaar kwam, zo mogen ook wij weer bijeenkomen om Hem te loven!

Wat:

In een kleinere groep van ca. 10 personen werken we aan een boekje, Bijbelgedeelte of onderwerp. Aan het begin van dit seizoen wordt per kring gekozen wat er behandeld gaat worden. Doordat de groep klein is, ben je heel actief betrokken bij de kring. Veel Bijbelkennis is niet nodig, die krijg je vanzelf door de studies die we met elkaar doen. Om de beurt bereiden we een avond voor, ieder op zijn of haar eigen manier. We bidden en vertrouwen dat de Heilige Geest van God ons hierbij helpt. Het is goed en mooi om zo samen Gods Woord te lezen en Jezus beter te leren kennen. Ook is het mooi om zo een seizoen intensief met elkaar op te trekken en elkaar als gemeenteleden nog beter te leren kennen.Meestal zijn er kringen op maandag-, woensdag- en donderdagavond.

Wanneer:

De Huisbijbelkring die bij Jilles thuis gehouden wordt is één keer per maand op woensdagavond met als mogelijk onderwerp “Christendom en Islam”.


De “Jongvolwassenkring” komt 1x per 3 weken op donderdagavond bij elkaar.


De Woensdagavondkring is nog bezig met het boek “Hoezo Israël?”.


De Maandagavondkring gaat starten met een nieuw onderwerp dat gezamenlijk gekozen gaat worden.