juni 13, 2021

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. G.J. Hiensch

Elst (Ps. 142:2)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor gevangenen en vredestichters
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: IZB