maart 9, 2022

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. J.C. van Trigt

Biddag

Gouderak (Ps. 78:3)

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor hongerigen en dorstigen
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: Instandhouding predikantsplaats