juni 5, 2022

Planning

Datum:
Tijd:

Ds. J.C. van Trigt

Gouderak

Collecte:

  • 1e Collecte: Zorg voor gevangenen en vredestichters
  • 2e Collecte: Kerkrentmeesterschap
  • Uitgang: GZB, deelgenotenproject Harriëtte Smit