Witte tent week

Elk jaar, meestal tijdens de laatste week van de zomervakantie, staat de Witte Tent naast de Gouderakse kerk. Vier dagen lang zijn er, op de diverse dagdelen, programma’s voor kinderen, voor jongeren en voor volwassenen.

’s Morgens is er een vakantiebijbelclub voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er wordt veel gezongen, een bijbelverhaal verteld en geknutseld.
’s Middags is er ontspanning voor kinderen van 6 t/m 12 jaar met onder andere spellen, voorstellingen en een kindermarkt.

Voor jongeren is er de 10R-Tent met onder andere de jaarlijkse survival. De avondprogramma’s zijn voor jongeren en volwassenen samen en variëren per jaar: van een dorpsquiz of een brandweerspel tot en met optredens van diverse bands en groepen. Vaste programmaonderdelen zijn een maaltijd op de woensdagavond en de lampionnenoptocht (met de kinderen!) na het afsluitingsprogramma op de donderdagavond. De Witte Tent Week wordt altijd afgesloten met een kerkdienst op zondagmorgen.

De Witte Tent Week wordt georganiseerd door een aparte commissie, die de vele vrijwilligers aanstuurt: de Witte Tent Week-commissie.

Aanmelden kan via https://wittetent.webnode.nl/