Kerkdiensten vrij toegankelijk

Na de verdere versoepelingen per 25 februari en zoals al is afgekondigd, zijn de diensten vanaf zondag 27 februari 2022 weer vrij toegankelijk voor iedereen. Er wordt dus niet meer met uitnodigingen gewerkt. We willen daarbij wel rekening houden met mensen met een kwetsbare gezondheid en met hen die graag nog afstand houden.

1. Belangrijkste maatregel is dat we de basismaatregelen zoals die bekend zijn blijven naleven. 

– Bij klachten kom je niet naar de dienst

– Bij binnenkomst handen ontsmetten

– Hoest en nies in de elleboog

– Geen handen schudden

2. Voor de mensen met een kwetsbare gezondheid en voor hen die graag nog 1,5 meter afstand willen bewaren, zijn voorlopig de banken A2, A4 en A6 gereserveerd. Men dient dan wel uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn in de kerk. Dit om kruisend verkeer met hen te voorkomen. Er zal een steward bij deze banken staan om dit te begeleiden. Na 10 minuten voor aanvang van de dienst zullen de banken die nog vrij zijn in dit deel worden vrijgegeven voor de overige gemeenteleden.

3. Van de gemeenteleden die gebruik maken van de overige banken vragen we om niet zomaar aan te schuiven bij mensen die al in een bank zitten, maar eerst te vragen of daar geen bezwaar tegen is. Daarbij vragen we ook om wat tussenruimte te laten en niet schouder aan schouder te gaan zitten.

4. Het verlaten van de kerk na de dienst gaat weer op de manier van voor corona met daarbij wel de vraag om enigszins afstand te bewaren en de mensen die in de banken A6, A4 en A2 zitten de kerk als laatste verlaten. Wederom om kruisend verkeer te voorkomen voor hen.

5. Het collecteren zal nog gebeuren bij de uitgang.

We hopen u en jullie weer allemaal te treffen rondom de diensten en de overige activiteiten.

De kerkenraad