Gemeente

Tot 1658 had Gouderak geen eigen kerk, maar hoorde ze kerkelijk bij Moordrecht. Dat betekende dat de Gouderakse kerkgangers ’s zondags steeds de Hollandsche IJssel moesten overvaren om in de Dorpskerk aldaar de (katholieke en sinds 1575 de protestantse) kerkdiensten bij te wonen. Het overzetten van alle kerkgangers met een kleine roeiboot – bij allerhande weer! – ervoer men steeds meer als een groot probleem. Mede dankzij schout Jan Brouck (zijn grafsteen ligt voor de kansel) kreeg Gouderak in 1658 toestemming om een eigen kerk en een eigen kerkelijk leven op te bouwen. In 2008 mogen we daarom het 350-jarig jubileum van onze kerk en onze gemeente herdenken!

Lange tijd kende Gouderak alleen bebouwing langs de dijken. De bevolking verdiende de kost in de landbouw, de hennepkwekerijen ten behoeve van de touwbanen, de scheepvaart en de steenbakkerijen. In de naoorlogse tijd ontwikkelde zich veel kleine industrie op de opgehoogde zellingen langs het Middelblok. Door de uitbreiding van het dorp met nieuwbouw wonen er nu ook veel forensen op het dorp, die hun werk elders hebben.

De Hervormde Kerk was als enige kerk altijd dé dorpskerk van Gouderak. Zo wordt dat door velen nog beleefd, ook al is er in zestiger jaren helaas een groep uitgetreden; zij heet nu de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en kerkt aan de Dorpsstraat. De totstandkoming van de PKN in 2004 heeft in Gouderak gelukkig geen breuken gegeven.