Het Baken

Het Baken biedt allereerst onderdak aan alle vorm van kerkenwerk van de Hervormde Gemeente te Gouderak. Daarnaast zijn er andere vaste gebruikers, waaronder bijvoorbeeld de koren. Tenslotte wordt het gebouw regelmatig verhuurd voor allerlei vergaderingen, verjaardagen en jubilea, alsmede voor condoleancebezoeken en begrafenissen.

Voor reserveringen neem contact op met de beheerder Anja van Vliet: 06-53242350 of baken@gouderaksekerk.nl

Meer informatie op: https://www.hetbakengouderak.nl/