Ouderling

K. (Karel) Kersseboom.

Wilt u (voor het eerst of opnieuw) bezoek van de ouderling, bezoekbroeder of bezoekzuster van uw straat, dan kunt u contact opnemen met de wijkouderling. Voor Boezemsingel, Brouckplein, Dorpsstraat, Hazepad, Kerkhoflaan, Kerkstraat, Lange Rol, Snip, Veerstraat en de gebieden bij Gouderak.