Nieuwsbrief – Harriëtte Smit (17)

Beste allemaal,
De afgelopen maanden hebben we extra genoten van de kinder- en tieneractiviteiten die wèl
konden plaatsvinden. Gezien en gehoord hoe continuïteit van jeugdwerk en scheppen van
ontmoetingsplekken juist nu belangrijk voor hen is. Dat motiveert om ‘door’ te gaan, nieuwe
ontmoetingen voor te bereiden en als het anders loopt te anticiperen en creatief online te
zijn. In het dagelijks leven zie ik dat eenzaamheid groeit en er volop kansen zijn om de ander
nabij te zijn. In deze nieuwsbrief verhalen van hoe het ‘nieuwe’ jeugdwerk eruit ziet en
investeringen in anderen tot zegen kunnen zijn.