Nieuwsbrief – Harriëtte Smit januari 2021

Beste deelgenoten,
Goed om jullie weer even te kunnen bijpraten.

Frankrijk
De rellen in Nederland hebben de Fransen met verbaasde ogen gevolgd, maar hebben er uiteindelijk
vooralsnog voor gezorgd dat Frankrijk voor nu afziet van een 3e totale lockdown. Grenscontroles EU
worden aangescherpt, en grenzen met niet Europese Unielanden gesloten. Scholen zijn nog open en
de meeste Fransen werken thuis en gaat een groot deel van het dagelijkse leven ‘normaal’ door.
Afgelopen week hoorden we dat de geplande en voorbereide jongerenactiviteiten als weekend
EssenCiel en de ski kampen helaas niet plaats kunnen vinden. Een enorme teleurstelling voor de vele
kinderen en tieners en voor de voorbereidende teams waar ik deel vanuit maak. De mogelijkheid
bestaat wel om een dag met kinderen/tieners te organiseren in de openlucht. We willen daarom
onze kerken aanmoedigen om in de voorjaarsvakantie die binnenkort al start voor de eerste regio,
lokaal een activiteit buiten voor hun kinderen/tieners te organiseren. Landelijk en regionaal werken
we aan digitale ontmoetingen zodat we in de voorjaarsvakantie onze jeugd wel kunnen ontmoeten
en hen kunnen bemoedigen!

Ondanks beperkingen, blijven we zoeken naar contact mogelijkheden! Temeer omdat we wereldwijd
lezen hoe kinderen/tieners/jongeren psychische schade oplopen door deze Corona tijd en we als
kerk de opdracht hebben om in wat mogelijk is hen nabij te zijn en met elkaar door deze lastige
periode heen te kruipen met God aan onze zijde die houvast geeft! Die blijft altijd Dezelfde! Mooi te
zien hoe de kerken in Nederland op allerlei creatieve wijzen de verbinding met jongeren proberen
vast te houden en vorm te geven! Ga zo door!

Franse wet séparatisme: gebed gevraagd
De Franse regering zal deze week verder gaan met de besprekingen over een wetsvoorstel dat moet
helpen in de strijd tegen moslimgroeperingen die een islamitische bubbel in de Franse samenleving
vormen. Het wetsvoorstel beroert veel tongen in Frankrijk. Kerken in Frankrijk zijn niet gerust op de
implicaties van de voorstellen en vrezen algehele inperking van de godsdienstvrijheid. Er zijn 1700
amendementen op de wet ingediend, waarvan er afgelopen week op voorhand 300 niet ontvankelijk
zijn verklaard.

Onze voorzitter Jean Raymond Stauffacher is op landelijke niveau betrokken bij de CNEF
(overkoepelend orgaan van kerken) en heeft afgelopen dagen op verschillende platforms zijn zorgen
geuit. Ook zijn predikanten opgeroepen een brief te schrijven naar hun lokale overheden.
We willen jullie vragen om deze week specifiek te bidden voor de regering om wijsheid als het gaat
om deze nieuwe wetgeving en daarbij hun focus in het vizier te houden: het terugdringen van
radicale islamisering dat een groot probleem vormt in Frankrijk en niet te verzanden in een algemene
wet die de christenen zal treffen in hun vrijheid van geloofs uitvoering.

Nieuws uit de flat van Aix: gebed voor buren
De afgelopen weken is er veel in beweging geweest in m’n flat. Buurman Christian (77) ligt in het
ziekenhuis. Hij werd net op ’tijd’ opgenomen. Vanwege enorm veel vocht in z’n longen, kon hij bijna
letterlijk niet meer ademen. Na twee weken ziekenhuis gaat het iets beter met hem en wacht hij op
een revalidatieplek. De dood heeft hem voor ogen gestaan, angst was daar als ook vragen is er een
leven na de dood voor mij? Bijzonder om via de telefoon dagelijks waardevolle gesprekken met hem
te hebben. Vanwege Corona mag hij geen bezoek ontvangen in het ziekenhuis.
Buurvrouw Béa die afgelopen voorjaar al een crisis moment in haar relatie had, maar afgelopen
zomer weer herenigd waren, zijn nu definitief uit elkaar. Verdrietige setting vooral voor de kleine
Tom (4).

Buurman Michel (65) die een degeneratieve spierziekte heeft, was ellendig gevallen met z’n rolstoel
in de badkamer waarbij hij letterlijk in z’n ceintuur hing en moeilijk adem meer kon krijgen. Door
alert reageren van z’n buurvrouwen konden ze de riem doorsnijden en hem op tijd bevrijden.
Buurvrouw Marie Claire (58) is gevallen in de douche en heeft een verschoven wervel, waaraan ze
geopereerd moet worden, maar dat vanwege Corona setting nog niet mogelijk is waardoor ze in de
ziektewet zit.

Zo zijn er heel wat zorgen op een aantal m2 bij elkaar! Fijn als jullie voor hen willen bidden!

Persoonlijk
De gezondheid van m’n moeder blijft zorgelijk en kwetsbaar! Steeds meer moet ze autonomie
inleveren en verliest ze steeds meer communicatie capaciteit. Dankbaar dat ik tot nu toe samen met
m’n broers en zus haar nabij kon zijn door haar regelmatig te bezoeken. Ze is een moedige, gelovige
vrouw. Maar het lijden van dit ouder worden proces valt haar zwaar! De zekerheid van haar geloof
doet haar verlangen naar het voor altijd mogen zijn in Gods nabijheid en tegelijk is er soms ook de
menselijke angst van het tzt moeten loslaten van het leven en hen die haar lief en dierbaar zijn, als
ook twijfel aan eeuwige toekomst. Een worsteling die ze grotendeels alleen doormaakt, doordat we
maar 1x per dag twee uurtjes bij haar op bezoek mogen, bellen lukt haar niet meer alleen. Moeilijk
dat ze in deze periode vanwege Corona regelgeving haar kleinkinderen niet meer fysiek kan zien. En
besef daarmee goed hoe dit voor heel veel van onze ouderen geldt! Goed om voor onze oudere
generatie te bidden en waar mogelijk hen nabij te zijn nu alles zo anders is geworden!

We leven als gezin bij de dag en proberen haar zo goed mogelijk nabij te zijn met onze aanwezigheid
en gebed!

Omdat in Frankrijk alles op dit moment ‘online gaat’ heeft zowel de GZB als de Franse kerk de ruimte
gegeven om in Nld te blijven tot nu toe. Dankbaar dat online veel werk doorgang heeft gevonden en
ik me nuttig heb kunnen maken op afstand voor de Franse kerk en jeugd; en helpt whatsapp en
beeldbellen om ook in contact te blijven met m’n buren en buurt. En tegelijkertijd de mogelijkheid
heb om m’n moeder met regelmaat te kunnen bezoeken en met ons gezin dit proces samen te
kunnen doorlopen. Tegelijk zal ik niet ontkennen dat ik m’n leef en werk context mis en er naar uit
zie om tzt terug te keren zodra de situatie dat toelaat.

Deze tijd benut ik ook om in gesprek met de GZB en de Franse kerk te zoeken naar de route die God
wijst voor een mogelijke verlenging van mijn missie in Frankrijk. Zodra er meer duidelijkheid over is,
wordt u daarover geïnformeerd. Fijn als u daarvoor wil bidden dat God de weg wijst!

Filmpje kinderdag
Eén van de deelgenotengemeenten vroeg me een filmpje te maken voor een online bijbelquiz in hun
gemeente. En ik dacht als ik hem iets aanpas kan hij ook gebruikt worden in de andere
deelgenotengemeenten. Het is een filmpje over de afgelopen kinderdag, zodat u en jij daar een
indruk van krijgt, met de vraag om te ontdekken welke bijbelse persoon centraal stond op deze dag.
Een filmpje dat het zendingswerk in Frankrijk dat door uw gemeente gesteund wordt, weer even in
het licht zet! Fijn als er gelegenheid is om dit te delen via de virtuele weg in uw gemeente.

Het is tot 6 februari te downloaden via de we-transfer link: https://we.tl/t-4Uhu3921XS

In het filmpje worden ook twee Franse liederen gezongen waarvan ik youtube linkje mee stuur. Wie
weet stimuleert dat thuis tot het zingen van een Frans lied in verbondenheid met de Franse jeugd.
Liederen uit het filmpje: Mon Dieu est si grand (Mijn God is zo groot)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak_s5WlW_TA
Si tu as la joie au coeur (als je vreugde hebt in je hart, knip met je vinger; etc)
https://www.youtube.com/watch?list=RDVX_hWRCaKjs&v=VX_hWRCaKjs&feature=emb_rel_end

Verbondenheid met de wereldkerk
Als deel uitmakend van Gods wereldkerk zijn we als Franse en Nederlandse kerk aan elkaar gegeven
om elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren in deze stevige Corona tijd. Er over nadenkend zou
het mooi zijn als er kerken in Nederland zijn die bijvoorbeeld via mail/post/videoboodschap elkaar
regelmatig bemoedigen in deze onzekere tijd. Mocht dat iets zijn voor uw gemeente dan kan ik u
verbinden aan één van de kerkjes van de Unepref.

Enkele linkjes vanuit de Franse kerk om te luisteren/bekijken:

En graag stuur ik u nog een ander mooi lied toe gezongen door één van onze predikanten met zijn
gospelgroep: Nous voulons voir Jésus (We willen Jezus zien)
https://youtu.be/VPTgPnsSjWU\

Kerkdienst vanuit de Unepref kerk in Lyon over een preek uit Job: Al ik alles zou verliezen?
https://www.youtube.com/watch?v=DY7VxjW_MMA&feature=youtu.be

kerkdienst vanuit Aix en Provence:
https://www.youtube.com/watch?v=MhNau06f2Gc&feature=youtu.be

het prachtige amazing grace gezongen door 50 verschillende landen:
https://youtu.be/BA7pdABvpnc

Sterkte, wijsheid en goede moed voor deze niet gemakkelijke Corona en lockdown tijd! Als Franse en
Nederlandse christen en kerk zitten we in het zelfde vaarwater! Maar zijn we niet als mensen zonder
hoop en perspectief! Ik bid jullie Gods nabijheid en zegen toe! Houd vol, het komt goed!

Dank voor uw en jouw verbondenheid.

In Christus,
Harriette Smit